Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL a podatek dochodowy

data publikacji: 19-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznawane w ramach projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) są wolne od podatku dochodowego. W związku z powyższym WUP w Poznaniu nie ma obowiązku wystawiania informacji o wysokości wypłacanego stypendium w celu rozliczenia się z osiąganych dochodów z właściwym urzędem skarbowym (PIT 8S).

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego