Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu IX PO KL - projekty innowacyjne testujące

data publikacji: 19-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 16 grudnia 2011 roku – 16 stycznia 2012 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Projekty innowacyjne.

Do pobrania: