Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasad systemu sprawozdawczości PO KL

data publikacji: 05-08-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały wprowadzone zmiany do "Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 – 2013". Zmienione Zasady obowiązują z dniem ogłoszenia na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl, tj. od dnia 21 lipca br.

Zobacz: Ważne dokumenty