Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do udziału w konkursie RegioStars Awards 2013

data publikacji: 23-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej ogłosiła szóstą edycję konkursu RegioStars Awards. Konkurs ma na celu identyfikację ciekawych projektów finansowanych ze środków polityki spójności. W ramach otwartej edycji przedmiotowego konkursu przewidziano następujące kategorie, w których można zgłaszać projekty:

  1. INTELIGENTNY ROZWÓJ – włączanie uniwersytetów w rozwój regionalny; 
  2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – wspieranie wydajnego gospodarowania w sektorze MSP; 
  3. INKLUZYWNY ROZWÓJ – innowacje społeczne – kreatywne odpowiedzi na wyzwania społeczne; 
  4. GWIAZDA WŚRÓD MIAST – zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju miast; 
  5. INFORMACJA I KOMUNIKACJA – promowanie polityki regionalnej UE za pomocą krótkich filmów video.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do konkursu RegioStars Awards 2013, co zgodnie z zapisami jego regulaminu musi zostać wysłane przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że do niej w pierwszej kolejności powinna trafić aplikacja. W ramach poszczególnych kategorii można zgłosić tylko jeden projekt finansowany z danego programu operacyjnego.

Zgłoszenia powinny zostać nadesłane w terminie do 30 marca 2012 r. Osobą koordynującą nabór zgłoszeń do konkursu RegioStars Awards w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Pani Sylwia Kowalczyk (tel. 22 330 30 98; e-mail: sylwia.kowalczyk@mrr.gov.pl. Termin nadsyłania aplikacji na konkurs upływa 20 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularze aplikacyjne oraz wytyczne dotyczące ich wypełniania w języku angielskim dostępne są pod tym adresem.
Natomiast pytania dotyczące przedmiotowego konkursu należy kierować na adres e-mail: regio-stars@ec.europa.eu.