Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowy dokument "Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

data publikacji: 26-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż po konsultacjach społecznych 20 marca 2012 r. został podpisany dokument „Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określa zasady realizacji projektów w zakresie inżynierii finansowej zarówno w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak i Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zestawienie uwag zgłoszonych do konsultowanego dokumentu, opatrzone komentarzem Instytucji Zarządzającej PO KL oraz ww. zasady znajdują się poniżej.

Równocześnie WUP w Poznaniu przypomina, iż w dniu 2 listopada 2011 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383), które wprowadziło m.in. nową kategorię wydatków objętych pomocą de minimis w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek. Przepisy Rozporządzenia weszły w życie z dniem 10 listopada 2011 r.

Do pobrania: