Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 28-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 28 marca 2012 roku ogłoszony zostaje konkurs otwarty nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 28.03.2012r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.