Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu VI PO KL - projekty innowacyjne testujące

data publikacji: 29-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 18 stycznia – 15 lutego 2012 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekty innowacyjne testujące.

Do pobrania: