Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 9.3 PO KL (po odwołaniu)

data publikacji: 30-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych rozpocznie się w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.