Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję informacyjną w dniu 17 kwietnia 2012 r.

data publikacji: 03-04-2012

                          

Konferencja informacyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję informacyjną PO KL pt.
„Wprowadzenie do szóstego roku wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce”

Konferencja informacyjna PO KL odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Sala 340 (aula)

Harmonogram konferencji informacyjnej PO KL:
11:00-11:15 Rejestracja uczestników konferencji
11:15-11:30 Powitanie uczestników konferencji informacyjnej PO KL oraz przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim
11:30-11:50 Podsumowanie badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2011 r., dotyczących komponentu regionalnego PO KL
11:50-12:15 Nowe wersje dokumentów i wytycznych programowych obowiązujących
od 1 stycznia 2012 roku
12:15-12:30 Przerwa
12:30-13:00 Plany działania na rok 2012 dla Priorytetów VI – IX PO KL w województwie wielkopolskim
13:00-13:30 Kryteria dostępu i strategiczne wyboru projektów w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów PO KL
13:30 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12 oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie konferencji informacyjnej, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2012 r.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2012 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: