Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Statystyka dotycząca wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - według uczelni, na której kształcą się doktoranci

data publikacji: 11-04-2012


Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.