Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach Dokumentacji konkursowej Poddziałania 9.1.2 PO KL