Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 18-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projekt pt. „Nuevo K2” skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku od 16 do 64 lat. Grupą docelową są osoby zależne od pomocy socjalnej lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest znalezienie nowych metod i strategii dla grupy docelowej na rzecz aktywizacji zawodowej i zachęcenia do edukacji oraz poprawy współpracy między instytucjami działającymi na rzecz swoich społeczności. Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. wizyty studyjne w celu poznania podobnych projektów pracujących z opisaną grupą docelową lub jej częścią oraz skupionych na osiągnięciu tych samych celów, jak również przewidują przyjęcie podobnych wizyt osób pracujących na tym samym polu.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od stycznia 2012 do czerwca 2014 r., w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od maja 2012 do czerwca 2014 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia ze Szwecji:

Karin Geisler,
tel.: 0046-19211210,
adres: Ribbingsgatan 11, s-70363 Örebro, Sweden,
e-mail: karin.geisler@orebro.se,

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.