Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dla Beneficjentów Priorytetu II, Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

data publikacji: 20-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przedłużeniu uległ termin obowiązkowego przechowywania przez Beneficjentów dokumentacji projektowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Priorytetu II, Działań: 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, do dnia 31 grudnia 2014 r.