Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.3

data publikacji: 02-06-2009

Nazwa Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”
Wartość projektu: 1 878 909,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 878 909,00 zł
Data podpisania umowy: 24.07.2008 r.