Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12

data publikacji: 24-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2012 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty numer PO KL/6.2/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
    i samozatrudnienia.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 24 kwietnia 2012 r. do dnia 28 maja 2012 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.