Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach Dokumentacji konkursowej Poddziałania 8.1.1 PO KL