Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Korespondecja dot. PO KL

data publikacji: 12-08-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że korespondencja kierowana do Instytucji Pośredniczącej dotycząca realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powinna być opatrzona odpowiednimi logotypami– zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zawierać numer i tytuł projektu, którego dotyczy.