Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 5.3.2

data publikacji: 27-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 23 kwietnia 2012 r. nową wersję 5.3.2 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL.

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące zmiany:

  • rozwiązano problem dotyczący błędnego przenoszenia danych do pola Nazwa towaru lub usługi podczas importu zestawienia Załącznika nr 1 z XLS do GWP; 
  • poprawiono problem braku możliwości kopiowania całych wierszy w części Załącznika nr 1; 
  • poprawiono problem braku możliwości kopiowania komórek pola Data zapłaty w części Załącznika nr 1.

Nowa wersja 5.3.2 GWP będzie obowiązywała od dnia 21 maja 2012 r. Do tego czasu istnieje możliwość składania wniosków w GWP 5.3.1 lub 5.3.2.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Do pobrania: