Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej Poddziałania 9.1.1 PO KL