Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej Poddziałania 9.6.1 PO KL