Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11

data publikacji: 07-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 12.12.2011 r. - 10.01.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Do pobrania: