Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekt pilotażowy Komisji Europejskiej

data publikacji: 10-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Komisja Europejska ogłosiła konkurs dotyczący nawiązywania współpracy pomiędzy uczelniami/instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami. Konkurs ma na celu wsparcie i wzmocnienie roli instytucji szkolnictwa wyższego jako siły napędowej innowacji, zwiększenia poziomu zatrudnienia, kreatywności i poprawienia potencjału innowacyjnego kadry pedagogicznej uczelni, studentów opuszczających uczelnie oraz przedsiębiorców i ich wzajemnej współpracy.

Poprzez projekt pilotażowy Komisja Europejska będzie wspierała wdrażanie „Partnerstw Wiedzy” (ang. Knowledge Alliances), pomagając tego typu partnerstwom w ukierunkowaniu na innowacje i stałą współpracę w ramach ich obszarów działania, zwłaszcza po zakończeniu projektu pilotażowego. 
Termin składania aplikacji upływa z dniem 28 czerwca 2012 roku.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją dotyczącą konkursu znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/calls/s0312_en.htm.