Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 10-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projekt pt. „SocialICTassist” skierowany jest do organizacji pozarządowych, osób niezatrudnionych oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.

Obecnie we Flandrii/Belgii zarejestrowanych jest około 30 organizacji non-profit, które zaangażowane są w działania i czynności mające na celu odzyskiwanie energii (ograniczenie zapotrzebowania na energię). Organizacje te zapewniają równocześnie miejsca pracy umożliwiające osobom niepełnosprawnym oraz tym “stroniącym od rynku pracy” zdobycie doświadczenia. Wysoki procent osób zatrudnionych w tych organizacjach zajmuje się wyceną używanych produktów przeznaczonych do ponownej sprzedaży. (Szacowana liczba pracowników zatrudnionych obecnie w samej tylko Flandrii wynosi ponad tysiąc osób). Praca ta jest stresująca, gdyż wycenianie produktów o tak ogromnym zróżnicowaniu nie jest łatwe. Wspomniany projekt zająłby się przygotowaniem rozwiązania w formie specjalnej mobilnej aplikacji, w której wykorzystana zostałaby wiedza oraz doświadczenie w ustalaniu cen i wycenianiu poszczególnych towarów. Aplikacja ta posłużyłaby później jako szybka i sprawna pomoc dla pracowników mających zadecydować o cenie danego produktu.

Realizacja projektu, w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej planowane są w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2014 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii:

Inge Vervoort,
tel.: +32 14 56 21 43, mobile +32 498 46 40 78,
adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, Belgium,
e-mail:
inge.vervoort@khk.be,
strona internetowa:
www.khk.be

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.