Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach Dokumentacji konkursowej Poddziałania 7.2.1 PO KL