Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 11-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Komisja Stypendialna ds. oceny merytorycznej wniosków oceniła łącznie 342 wnioski.

W roku akademickim 2011/2012 zaplanowano przydzielenie 100 stypendiów doktorantom, których wnioski podczas oceny merytorycznej otrzymają najwyższą ilość punktów.

Ze względu na równą ilość punktów otrzymanych przez wnioski znajdujące się na pozycji od 92 do 109, zgodnie § 6 ust.16 Regulaminu Stypendialnego odbędzie się jawne losowanie osób, które zostaną rekomendowane do dofinansowania.

WUP w Poznaniu zawiadamia, że losowanie odbędzie się 14 maja br. o godz. 10.00. w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 w budynku C, sala nr 111. W losowaniu mogą wziąć udział doktoranci, którzy podczas oceny merytorycznej otrzymali 60 punktów. 

Ostateczna lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Poznaniu po zakończeniu procedury losowania.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: