Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 25.06-18.07.2008 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, PODDZIAŁANIA 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

M-ce
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba
punktów
1
JDJ Bachalski
 
 
ul. Murawa 31
61-655 Poznań
LET'S GO - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych
 i gimnazjów gminy Dopiewo
104,5 pkt.
104,5 %
2
Gmina Śrem
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
Akademia Aktywnej Nauki - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Śrem
103,0 pkt.
103,0 %
2
LEADER SCHOOL KAROLINA DOBEK
ul. Wrzesińska 9A
62-020 Swarzędz
Akademia Efektywnej Nauki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
 w Swarzędzu
i Poznaniu Nowe Miasto
103,0 pkt.
103,0 %
4
Leader School Monika Cylwa
ul. Śródmiejska 24
64-920 Piła
Efektywna Nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych
102,0 pkt.
102,0 %
5
Gmina Miejska Kościan
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
Na miejsca! Do życia gotowi! Start!
101,5 pkt.
101,5 %
6
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej
ul. Poziomkowa 12
53-007 Wrocław
E-szkoła Wielkopolska - twórczy uczeń
101,0 pkt.
101,0 %
6
Gmina Miejska Chodzież
ul. Padarewskiego 2
64-800 Chodzież
Przez naukę i zabawę
w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego
101,0 pkt.
101,0 %
8
Urząd Miasta
i Gminy w Żerkowie
ul. Mickiewicza 5
63-210 Żerków
Nasza Przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum
z terenu gminy Żerków
100,0 pkt.
100,0 %
9
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi
i Wacława Zembrzuskich
ul. Ściegiennego 134
60-304 Poznań
Język rosyjski
w połączeniu
 z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia
w karierze edukacyjnej
 i zawodowej - źródłem nowych możliwości poznawczych
99,0 pkt.
99,0 %
10
Zespół Szkół Specjalnych
w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1
63-300 Pleszew
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem
o szczególnych potrzebach edukacyjnych
98,5 pkt.
98,5 %
10
Gmina Lisków
ul. ks. Wacława Blizinskiego 56
62-850 Lisków
Program pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych
 i gimnazjum z terenu gminy Lisków
98,5 pkt.
98,5 %
12
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych
ul. Św. Marcin 58-64
61-807 Poznań
Shakespeare in school - Warsztaty teatralno-językowe
96,0 pkt.
96,0 %
13
Szkoła Języków Obcych PROGRAM-Bell
ul. Fredry 1
61-701 Poznań
PROGRAM-Bell - Język angielski dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
94,5 pkt.
94,5 %
14
Zespół Szkół
w Ostrorogu
ul. Jana Ostroroga 14
64-560 Ostroróg
Akademia wiary
w siebie - Ja też potrafię
93,0 pkt.
93,0 %
14
Urząd Gminy
 i Miasta Nowe Skalmierzyce
ul. Ostrowska 8
63-460 Skalmierzyce
Drogowskaz do sukcesu
93,0 pkt.
93,0 %
14
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
Szkoła przyjazna uczniom                          z dysleksją
93,0 pkt.
93,0 %
15
ATC GRUPA
Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1
63-800 Gostyń
ISO w szkole/placówce oświatowej gwarancją wysokiej jakości
92,5 pkt.
92,5 %
15
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej
 z Lourdes w Pile
ul. Kossaka 16
64-920 Piła
Moja szansa na inne życie
92,5 pkt.
92,5 %
16
Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 57/102
61-891 Poznań
Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich
92,0 pkt.
92,0 %
16
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie
ul. Makowa 8
62-502 Konin
Rozwój praktycznych umiejętności uczniów gimnazjów subregionu konińskiego
92,0 pkt.
92,0 %
16
Powiat Złotowski
ul. Aleja Piasta 32
77-400 Złotów
Pierwszy Krok do Kariery
92,0 pkt.
92,0 %
17
Gmina Gostyń
ul. Rynek 2
63-800 Gostyń
 
Edukacja bez porażek
91,5 pkt.
91,5 %
18
Urząd Miasta Poznania
ul. Libelta 16
61-706 Poznań
Poznańska młodzież na rynku pracy - kompleksowe wsparcie usług edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych                
 w Poznaniu
91,0 pkt.
91,0 %
19
Gmina Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
Z e-learningiem do przyszłości
90,0 pkt.
90,0 %
20
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
SMART
89,0 pkt.
89,0 %
21
"Prymus" Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
00-680 Warszawa
Multimedialny uczeń Poznania - blended learningowy kurs języka angielskiego
88,5 pkt.
88,5 %
22
Powiat Kościański
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
"Rozwijamy skrzydła" - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie
86,5 pkt.
86,5 %
23
Fundacja Rozwoju Talentów
ul. Macieja Palacza 93/1
60-273 Poznań
"Przyszłość jest                    
w Twoich rękach"
84,5 pkt.
84,5 %
23
Euro Consult s.c. Agnieszka Morawska-Keler, Małgorzata Morawska-Frontczak
Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz
Kaliski poliglota - blended learningowy kurs języka angielskiego dla gimnazjalistów
84,5 pkt.
84,5 %
25
Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
"Choć to nie do wiary
 - w gnieźnieńskiej szkole szkoda czasu na wagary"
84,0 pkt.
84,0 %
26
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Słucham, myślę, mówię - wykorzystanie metody Tomatisa
w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością ruchową
83,5 pkt.
83,5 %
27
"Prymus" Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
00-680 Warszawa
Młody informatyk - blended learningowy kurs ECDL
83,0 pkt.
83,0 %
28
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
Szansa dla każdego ucznia gminy Duszniki
82,0 pkt.
82,0 %
29
Gmina Przygodzice
Plac Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
Zajęcia pozalekcyjne "Wiem, umiem, potrafię"
81,0 pkt.
81,0 %
29
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Program rozwijania zainteresowań matematycznych "Potęga matematyki"
81,0 pkt.
81,0 %
31
Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe
ul. Grabowa 33
61-473 Poznań
Program rozwoju - DĘBINKA
80,0 pkt.
80,0 %
31
Urząd Miasta Piła
Plac Staszica 10
64-920 Piła
Razem na starcie i na mecie razem
80,0
80,0 %
33
Gmina Ostrowite
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
Dajemy szanse
79,5 pkt.
79,5 %
34
Powiat Międzychodzki
ul. 17 stycznia 143
64-400 Międzychód
"Umiem więcej - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów szkół Powiatu Międzychodzkiego"
77,5 pkt.
77,5 %
35
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań
Wiedza kluczem do kariery. Program kursów zwiększających kompetencje kluczowe dla uczniów szkół ogólnokształcących.
77,0 pkt.
77,0 %
35
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
Angielski naszą szansą - kurs językowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nojewie
77,0 pkt.
77,0 %
35
Gmina Miejska Koło
ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło
Nasze miasto naszą szansą
77,0 pkt.
77,0 %
38
Powiat Pilski
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
Twoja Szansa - Nasz Sukces
74,5 pkt.
74,5 %
39
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
ul. Śniadeckich 27A/B
64-920 Piła
Lepszy rozwój - lepszy start. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
74,0 pkt.
74,0 %
40
I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
 w Rawiczu
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29
63-900 Rawicz
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceów prowadzonych przez Powiat Rawicki
70,0 pkt.
70,0 %
40
Szkoła Podstawowa im.
J. Brzechwy
 w Paprotni
ul. Zielona 12
62-513 Paprotnia
Chcę wiedzieć i umieć więcej
70,0 pkt.
70,0 %
42
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
Ja dla środowiska, środowisko dla mnie
69,5 pkt.
69,5 %
43
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Ujściu
ul. Czarnkowska 31
64-850 Ujście
 
"Przez języki obce na salony edukacji"
65,0 pkt.
65,0 %