Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu IX PO KL - projekty innowacyjne testujące (po proteście)

data publikacji: 15-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Projekty innowacyjne rozpocznie się w dniu 24 maja 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.