Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramamch Priorytetu VII PO KL - projekty innowacyjne testujące (po protestach)

data publikacji: 16-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (po protestach) w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Projekty innowacyjne testujące PO KL rozpocznie się w dniu 18 maja 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.