Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Dokumentacji konkursowej w ramamch Działania 6.2 PO KL