Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 17-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projekt „KNUT” instytucji Arbetsmarknad och utbildningscenter i Flen jest w fazie wdrożenia i zajmuje się aktywizacją osób bezrobotnych, przed wszystkim w zakresie podniesienia zdolności komunikacji tej grupy docelowej. W ramach projektu wspierane są dwie grupy osób – jedna grupa uczy się języka szwedzkiego (jako języka dla obcokrajowców), a druga uczy się posługiwania się Internetem i tworzenia filmów. Projekt poszukuje współpracy z innymi w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy z osobami bezrobotnymi w podanym zakresie.

Realizacja projektu, w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej realizowane są w okresie od 07.05.2012 do 30.06.2014.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia ze Szwecji:

Peter Hult,
e-mail:
Peter.hult@flen.se,
Norra Kungsgatan 8, 64281 Flen,
www.knut-projektet.se,
tel:+46.709890867

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.