Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3 PO KL (po odwołaniu)

data publikacji: 18-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania, która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Do pobrania: