Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane podczas spotkana informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej z działania 6.2 PO KL