Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (po odwołaniu)

data publikacji: 30-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów powołanej w celu oceny merytorycznej wniosków, których środek odwoławczy został pozytywnie rozpatrzony w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje przedłużony do 06.06.2012 r.