Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja załącznika do dokumentacji konkursowej oraz do wzoru umowy o dofinansowanie projektu

data publikacji: 31-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż uszczegółowieniu ulegają następujące dokumenty:

  • załącznik nr 5.8 do dokumentacji konkursowej Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco; 
  • załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu Wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.

 

Do pobrania: