Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja dotycząca zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL

data publikacji: 06-06-2012

W związku z pojawiającymi się ostatnio wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko IZ PO KL:

W sierpniu 2011 r. opublikowana została uaktualniona wersja ww. Instrukcji. Jednym z celów aktualizacji dokumentu było określenie sposobu rejestrowania danych kontaktowych uczestników projektów w przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu podlega pod kod pocztowy innego miasta. I tak w przytoczonym przypadku w polu „Ulica” należy wpisać po przecinku nazwę miejscowości, w której uczestnik mieszka, a w polu „Miejscowość” należy podać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni urząd oddawczy. Intencją IZ PO KL było umożliwienie zapisu danych kontaktowych osób w przypadkach niestandardowych adresów.

Z uwagi na fakt, że aktualizacja zapisów w zakresie wypełniania pola „Miejscowość” wpływa na sposób określania pola „Obszar”, a informacja dotycząca wypełniania tego pola nie zmieniła się, powstaje problem z określeniem czy miejscowość leży na obszarze wiejskim czy miejskim. Czytając Instrukcję wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL literalnie dochodzi do sytuacji, kiedy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem (mieszkającej na terenie wiejskim) ma przyporządkowany obszar miejski. Takie interpretowanie zapisów powoduje sztuczne zaniżenie liczby uczestników z terenów wiejskich i prowadzi do sytuacji, w której liczba osób z terenów wiejskich wykazywanych na poziomie projektu w Formularzu PEFS 2007 dla PO KL i załącznikach sprawozdawczych nie będą się zgadzały.

Zapis taki nie był interpretacją IZ PO KL. Pole „Obszar” powinno być wypełnione tak, aby odzwierciedlało faktycznie zamieszkiwany obszar wiejski/miejski. Aktualizacja instrukcji planowana jest na czerwiec br. Do tego czasu IZ PO KL zwraca się z prośbą o stosowanie interpretacji podanej powyżej.