Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie dotyczące konsultacji społecznych Planów Działania na rok 2013

data publikacji: 08-06-2012

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie przygotowywania pierwszej wersji Planów Działania na rok 2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie, na którym omówiony zostanie proponowany zakres, tematyka i formy wydatkowania środków oraz realizacja celów poszczególnych priorytetów w roku 2013.

W/w spotkanie odbędzie się dnia 22 czerwca br. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Kościelnej 37.

Warunkiem udziału w konsultacjach społecznych jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: p.lesniewski@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20.06.2012 roku. Zaznacza się, iż dany podmiot w spotkaniu może reprezentować 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Do pobrania: