Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenia KOP 6.3

data publikacji: 25-08-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie poinformować, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do WUP w Poznaniu dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony na 25 – 26 sierpnia 2008r. Za powstałe utrudnienia wszystkich beneficjentów oczekujących na wyniki serdecznie przepraszamy.