Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 8.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie skierowanych do ponownego rozpatrzenia, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 30.06 – 01.07.2008 r. oraz 19.08.2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe:

M-ce
Numer Poddziałania
Beneficjent
Tytuł
 Siedziba
Beneficjenta
Średnia ocen
1
8.1.1
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
Moja kariera w moich rękach
Ul. Gnieźnieńska 28
62-300 Września
75
2
8.1.1
Centrum Edukacyjne „Sukcesy”
Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników województwa wielkopolskiego poprzez kursy językowe uzupełnione prezentacją zagadnień dotyczących mobilności zawodowej i warsztatami z obsługi komputera
ul. Gajowa 8/1
60-815 Poznań
74
3
8.1.1
JDJ Bachalski
SIŁA KOMPETENCJI - szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla pracowników miejskich służb mundurowych i medycznych
ul. Murawa 31
61-655 Poznań
73