Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Spotkanie sieci Państw Morza Bałtyckiego w Rydze

data publikacji: 12-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej uczestniczyli w dniach 22-23 maja br. w cyklicznym spotkaniu Sieci Państw Morza Bałtyckiego w Rydze.

Tematem przewodnim tego spotkania były kwestie dotyczące młodzieży – przede wszystkim wykluczonej młodzieży (ang. drop-outs). Podczas spotkania zaprezentowano kilkanaście przykładowych tego typu przedsięwzięć, w większości szwedzkich.

Są to relatywnie duże projekty, których łączny budżet wynosi ponad 35 milionów euro. Niektóre z projektów już nawiązały kontakty z partnerami zagranicznymi, jednak wciąż są otwarte na nowe partnerstwa i wymianę doświadczeń.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączeniu. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projektach, prosimy o kontakt bezpośrednio ze wskazanymi realizatorami przedsięwzięć ze Szwecji.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”. 

Do pobrania: