Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.1

data publikacji: 19-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Można inaczej, można więcej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A, 64-050 Wielichowo
Wartość projektu: 111 699,24 zł
Wartość dofinansowania: 99 970,82 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 31-05-2012 r.

Tytuł projektu: „Inwestuję w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 254 903,69 zł
Wartość dofinansowania: 228 138,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 19.06.2012 r.

Tytuł projektu: „Zmieniamy siebie - aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu,
ul. Ks. Kordeckiego 1/14-15, 89-340 Białośliwie
Wartość projektu: 131 731,52 zł
Wartość dofinansowania: 117 899,71 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Radzę sobie lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku,
Pl. Zielony 1, 62-004 Czerwonak
Wartość projektu: 99 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 89 321,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Moja rodzina na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy,
ul. Rynek 14/5, 63-330 Dobrzyca
Wartość projektu: 153 234,64 zł
Wartość dofinansowania: 137 145,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 19.06.2012 r.

Tytuł projektu: „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 227 356,13 zł
Wartość dofinansowania: 203 483,74 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w Gminie Drawsko”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
Wartość projektu: 96 020,96 zł
Wartość dofinansowania: 85 938,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie,
ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
Wartość projektu: 211 052,27 zł
Wartość dofinansowania: 188 891,78 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj swoją szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie,
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 950 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 745 250,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
Wartość projektu: 152 985,40 zł
Wartość dofinansowania: 136 897,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku,
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
Wartość projektu: 103 519,28 zł
Wartość dofinansowania: 92 649,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
Wartość projektu: 195 105,10 zł
Wartość dofinansowania: 174 619,06 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Razem damy radę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu,
ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń
Wartość projektu: 314 136,42 zł
Wartość dofinansowania: 281 152,10 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie, ul. Gimnazjalna 8c, 63-430 Odolanów
Wartość projektu: 236 680,92 zł
Wartość dofinansowania: 211 829,42 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.06.2012 r.

Tytuł projektu: „WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN Z TERENU GMINY OLSZÓWKA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce,
ul. Olszówka 15/4-5, 62-641 Olszówka
Wartość projektu: 61 787,71 zł
Wartość dofinansowania: 55 300,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 28-06-2012 r.

Tytuł projektu: „Dać Szansę Młodym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek
Wartość projektu: 139 920,59 zł
Wartość dofinansowania: 125 228,93 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 28.06.2012 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach,
ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 503 385,47 zł
Wartość dofinansowania: 450 530,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.06.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu,
ul. Krótka 4C, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 356 852,70 zł
Wartość dofinansowania: 319 383,16 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.06.2012 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BARANÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów
Wartość projektu: 143 910,61 zł
Wartość dofinansowania: 128 800,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.06.2012 r.

Tytuł projektu: „Ty też masz szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Cekowie-Kolonii, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków-Kolonia
Wartość projektu: 92 452,54 zł
Wartość dofinansowania: 82 745,02 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27-06- 2012 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
Wartość projektu: 142 673,52 zł
Wartość dofinansowania: 127 692,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: .06.2012 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro - aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
Wartość projektu: 188 859,62 zł
Wartość dofinansowania: 169 029,36 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27-06- 2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywność szansą na zmiany”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
Wartość projektu: 104 200,85zł
Wartość dofinansowania: 93 259,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04-07-2012 r.

Tytuł projektu: „TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach,
ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
Wartość projektu: 123 985,25 zł
Wartość dofinansowania: 110 966,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Nowe umiejętności szansą na sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, ul. Podkocka 4A, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Wartość projektu: 277 611,41 zł
Wartość dofinansowania: 248 462,21 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Lepsza Przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Wartość projektu: 75 490,99 zł
Wartość dofinansowania: 67 564,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbniku, Wierzbinek 40A, 62-619 Wierzbinek
Wartość projektu: 70 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 63 008,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 034 892,13 zł
Wartość dofinansowania: 926 228,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: „INWESTUJĘ W AKTYWNOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną, ul. Parkowa 10, 63-520 Grabów nad Prosną
Wartość projektu: 76 324,04 zł
Wartość dofinansowania: 68 310,02 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie,
Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów
Wartość projektu: 196 727,89 zł
Wartość dofinansowania: 176 071,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BRALIN”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
Wartość projektu: 87 990,73 zł
Wartość dofinansowania: 78 751,70 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: Bezpieczna przystań
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. K. Libelta 4, 62-130 Gołańcz
Wartość projektu: 171 375,12 zł
Wartość dofinansowania: 153 380,73 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Krok do przodu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Słuszkowie, Mycielin z/s w Słuszkowie 27, 62-831 Korzeniew
Wartość projektu: 85 630,53 zł
Wartość dofinansowania: 76 639,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04 .07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywność miarą sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
Wartość projektu: 264 299,26 zł
Wartość dofinansowania: 236 547,84 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Dobra Droga”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
Wartość projektu: 92 067,99 zł
Wartość dofinansowania: 82 400,85 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 460 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 411 700,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Stop bezrobociu – chcę pracować!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski
Wartość projektu: 214 506,28 zł
Wartość dofinansowania: 191 983,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE (PAW)”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
Wartość projektu: 4 921 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 404 653,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „OTWARTE DRZWI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu,
ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 194 917,94 zł
Wartość dofinansowania: 174 451,56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „EFS szansą dla mnie!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 1 218 704,62 zł
Wartość dofinansowania: 1 090 740,64 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.07.2012 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE PERZÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów
Wartość projektu: 78 829,59 zł
Wartość dofinansowania: 70 552,48 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: Lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 354 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 317 367,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Program wyrównawczo - edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno Job gatew@y”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, ul. Kościuszki 35, 62-240 Trzemeszno
Wartość projektu: 211 655,71 zł
Wartość dofinansowania: 189 431,86 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Inwestycja w Człowieka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie, ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo
Wartość projektu: 97 142,92 zł
Wartość dofinansowania: 86 942,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 29.06.2012 r.

Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 122 540,68 zł
Wartość dofinansowania: 109 673,91 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.07.2012 r.

Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1a, 62-110 Damasławek
Wartość projektu: 81 501,68 zł
Wartość dofinansowania: 72 944,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rychwał”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale, Plac Wolności 21, 62-570 Rychwał
Wartość projektu: 120 458,01 zł
Wartość dofinansowania: 107 809,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy:16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn
Wartość projektu: 109 601,34 zł
Wartość dofinansowania: 98 093,20 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „W drodze do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy,
ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
Wartość projektu: 134 010,16 zł
Wartość dofinansowania: 119 939,09 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy:16.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Być albo nie być na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu,
ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 1 279 245,42 zł
Wartość dofinansowania: 1 144 924,65 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywnym być”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Wartość projektu: 226 704,00 zł
Wartość dofinansowania: 202 900,08 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku, ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk
Wartość projektu: 119 782,45 zł
Wartość dofinansowania: 107 205,29 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.06.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywny zyskuje dwa razy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia
Wartość projektu: 257 556,14 zł
Wartość dofinansowania: 230 512,75 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16-07-2012 r.

Tytuł projektu: „O lepszą jakość życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy,
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Wartość projektu: 248 394,20 zł
Wartość dofinansowania: 222 312,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Moja szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie,
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
Wartość projektu: 115 678,61 zł
Wartość dofinansowania: 103 532,36 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13-07-2012 r.

Tytuł projektu: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin
Wartość projektu: 137 295,78 zł
Wartość dofinansowania: 122 879,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Program aktywnej integracji w gminie Kobyla Góra”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. Świerczewskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
Wartość projektu: 70 332,52 zł
Wartość dofinansowania: 62 947,61 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 18- 07 - 2012 r.

Tytuł projektu: DAJMY SOBIE SZANSĘ – INTEGRACJA poprzez ROZWÓJ
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach,
ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
Wartość projektu: 154 811,48 zł
Wartość dofinansowania: 138 556,27 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2012 r.

Tytuł projektu: Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina
Wartość projektu: 248 559,00 zł
Wartość dofinansowania: 222 460,31 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.07.2012

Tytuł projektu: AKTYWNOŚĆ SZANSĄ TWOJEGO ROZWOJU
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna
Wartość projektu: 146 917,01 zł
Wartość dofinansowania: 131 490,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: Lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak
Wartość projektu: 171 377,43 zł
Wartość dofinansowania: 153 382,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
Wartość projektu: 149 998,75 zł
Wartość dofinansowania: 134 248,88 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Jutro będzie lepszy dzień”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie, ul. Świerczewskiego 1, 62-120 Wapno
Wartość projektu: 72 560,10 zł
Wartość dofinansowania: 64 941,29 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: Skuteczne wsparcie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 307 394,90 zł
Wartość dofinansowania: 275 118,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: Razem Łatwiej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie,
ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
Wartość projektu: 233 821,49 zł
Wartość dofinansowania: 209 270,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 18.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Z optymizmem w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku,
ul. Poznańska 34 a, 62-035 Kórnik
Wartość projektu: 175 156,68 zł
Wartość dofinansowania: 156 765,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze życie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 510 837,74 zł
Wartość dofinansowania: 457 199,78 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23. 07.2012 r.

Tytuł projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
Wartość projektu: 114 589,81 zł
Wartość dofinansowania: 102 557,88 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 903 301,64 zł
Wartość dofinansowania: 808 454,97 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Twój wybór – Twoja szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 329 487,93 zł
Wartość dofinansowania: 294 891,70 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: Aktywność- drogą do sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie,
ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków
Wartość projektu: 110 002,61 zł
Wartość dofinansowania: 98 452,34 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 18.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Klucz do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Wartość projektu: 283 318,39 zł
Wartość dofinansowania: 253 569,96 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23. 07 .2012 r.

Tytuł projektu: Uwolnij swoje możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel
Wartość projektu: 171 549,72 zł
Wartość dofinansowania: 153 537,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.07.2012 r.

Tytuł projektu: POMAGAJĄC INNYM – POMAGAM SOBIE
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Sportowa 9c, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 400 285,40 zł
Wartość dofinansowania: 358 255,43 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: Pozytywne zmiany
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń
Wartość projektu: 163 520,00 zł
Wartość dofinansowania: 146 350,40 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Droga do pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Kujańska 3, 77-424 Zakrzewo
Wartość projektu: 108 396,18 zł
Wartość dofinansowania: 97 014,58 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
Wartość projektu: 144 937,88 zł
Wartość dofinansowania: 129 719,40 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
Wartość projektu: 202 907,29 zł
Wartość dofinansowania: 181 602,03 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Z EFS pokonamy trudności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 186 461,01 zł
Wartość dofinansowania: 166 882,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Czas na aktywność w gminie Rzgów!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Wartość projektu: 117 942,90 zł
Wartość dofinansowania: 105 558,90 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy ramowej: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach, ul. Wieluńska 57, 63-522 Kraszewice
Wartość projektu: 83 195,53 zł
Wartość dofinansowania: 74 460,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Krok w przód”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie
Wartość projektu: 165 415,48 zł
Wartość dofinansowania: 148 046,85 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, Stary Rynek 15, 62-600 Koło
Wartość projektu: 261 633,84 zł
Wartość dofinansowania: 234 162,29 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Chcę i mogę pracować”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku, Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko
Wartość projektu: 81 593,99 zł
Wartość dofinansowania: 73 026,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08-08-2012

Tytuł projektu: „Kierunek aktywność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku,
ul. Leśna 46, 64-965 Okonek
Wartość projektu: 240 910,30 zł
Wartość dofinansowania: 215 614,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 345 869,52 zł
Wartość dofinansowania: 309 553,22 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
Wartość projektu: 78 444,22 zł
Wartość dofinansowania: 70 207,58 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: Aktywność się opłaca
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 1 142 040,30 zł
Wartość dofinansowania: 1 022 126,07 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: Bądźmy Partnerami
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki
Wartość projektu: 302 339,46 zł
Wartość dofinansowania: 270 593,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE RYCHTAL”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal
Wartość projektu: 119 818,46 zł
Wartość dofinansowania: 107 237,52 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywne jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie
Wartość projektu: 370 682,53 zł
Wartość dofinansowania: 331 760,86 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy:18.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Dobry początek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, Plac Parysa 9/9, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 160 433,52 zł
Wartość dofinansowania: 143 588,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy ramowej: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywni żyją lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie, ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo
Wartość projektu: 149 433,85 zł
Wartość dofinansowania: 133 743,30 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 18.07.2012 r.

Tytuł projektu: „4 kroki do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach, ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice
Wartość projektu: 208 315,35 zł
Wartość dofinansowania: 186 442,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01-08-2012 r.

Tytuł projektu: „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wartość projektu: 306 530,30 zł
Wartość dofinansowania: 274 344,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Twoja aktywność – Twój rozwój”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 278 273,24 zł
Wartość dofinansowania: 249 054,55 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Partner – system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno
Wartość projektu: 162 888,38 zł
Wartość dofinansowania: 145 785,10 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: Pomocna dłoń
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu, ul. Mickiewicza 58, 64-761 Krzyż Wielkopolski
Wartość projektu: 182 165,85 zł
Wartość dofinansowania: 163 038,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25. 07.2012 r.

Tytuł projektu: Aktywność bez barier
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Rynek 33, 64-310 Lwówek
Wartość projektu: 327 326,16 zł
Wartość dofinansowania: 292 956,91 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Moja szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka
Wartość projektu: 338 443,85 zł
Wartość dofinansowania: 302 907,25 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01-08-2012 r.

Tytuł projektu: „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu, ul. Wojska Polskiego 12, 64-850 Ujście
Wartość projektu: 163 668,42 zł
Wartość dofinansowania: 146 483,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01-08-2012 r.

Tytuł projektu: „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie,
ul. Kolejowa 2, 62-100 Gniezno
Wartość projektu: 1 006 478,27 zł
Wartość dofinansowania: 900 798,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: „W STRONĘ AKTYWNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 70 142,41 zł
Wartość dofinansowania: 62 777,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01-08-2012 r.

Tytuł projektu: "Uwierz w siebie"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, ul. Kolska 5, 62-640 Grzegorzew
Wartość projektu: 70 243,87 zł
Wartość dofinansowania: 62 868,26 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.08.2012 r.

Tytuł projektu: Razem przeciw wykluczeniu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 398 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 356 210,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: Rozpocząć na nowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie, ul. Obornicka 6, 64-710 Połajewo
Wartość projektu: 104 937,74 zł
Wartość dofinansowania: 93 919,28 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Szansa na aktywizację wśród mieszkańców gminy Kleczew”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie,
ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew
Wartość projektu: 366 278,00 zł
Wartość dofinansowania: 327 818,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „TERAZ TY”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie, ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-220 Kotlin
Wartość projektu: 91 992,29 zł
Wartość dofinansowania: 82 333,10 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: Aktywnym łatwiej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie, ul. Brylewska 6, 64-120 Krzemieniewo
Wartość projektu: 97 544,00 zł
Wartość dofinansowania: 87 301,88 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów
Wartość projektu: 1 283 592,30 zł
Wartość dofinansowania: 1 148 815,11 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „JASNA PERSPEKTYWA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy,
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
Wartość projektu: 116 790,51 zł
Wartość dofinansowania: 104 527,51 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach, ul. Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Wartość projektu: 68 173,16 zł
Wartość dofinansowania: 61 014,98 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 07.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Tacy sami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska
Wartość projektu: 286 634,33 zł
Wartość dofinansowania: 256 537,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew
Wartość projektu: 85 295,39 zł
Wartość dofinansowania: 77 234,37 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywne jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec
Wartość projektu: 155 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 139 083,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: „OTWARTA DROGA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka
Wartość projektu: 125 213,10 zł
Wartość dofinansowania: 112 065,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.08.2012 r.

Tytuł projektu: „FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
Wartość projektu: 407 249,22 zł
Wartość dofinansowania: 364 488,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Wartość projektu: 174 012,35 zł
Wartość dofinansowania: 155 741,06 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Edukacja – integracja - zatrudnienie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Reymonta 2, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 133 179,74 zł
Wartość dofinansowania: 119 195,87 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 1.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywność Pomaga w Życiu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku, ul. Pyzderska 20, 62-406 Lądek
Wartość projektu: 100 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 89 500,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 2.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, ul. Nowa 4, 64-610 Rogoźno
Wartość projektu: 195 862,86 zł
Wartość dofinansowania: 175 297,26 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14-08-2012 r.

Tytuł projektu: „Trampolina”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, 62-700 Turek
Wartość projektu: 448 185,12 zł
Wartość dofinansowania: 401 125,68 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 31.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Budzenie bezrobotnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie, Mieleszyn 93, 62-212 Mieleszyn
Wartość projektu: 67 477,60 zł
Wartość dofinansowania: 60 392,45 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.08.2012 r.

Tytuł projektu: „DAJ SOBIE SZANSĘ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie,
ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 886 482,86 zł
Wartość dofinansowania: 793 402,16 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Usługi socjalne - szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu,
ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
Wartość projektu: 69 704,00 zł
Wartość dofinansowania: 62 385,08 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Chcesz - możesz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk
Wartość projektu: 111 412,92 zł
Wartość dofinansowania: 99 714,56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 12.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków
Wartość projektu: 224 023,51 zł
Wartość dofinansowania: 200 501,04 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Zbąszyń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu,
ul. Garczyńskich 5, 64-360 Zbąszyń
Wartość projektu: 492 175,16 zł
Wartość dofinansowania: 440 496,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 7.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Barwny horyzont”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim, ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski
Wartość projektu: 202 296,12 zł
Wartość dofinansowania: 181 055,03 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 430 110,49 zł
Wartość dofinansowania: 384 948,89 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14 - 09 - 2012 r.

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo i ich rodzin z miasta i gminy Szamotuły – SZANSA
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Plac Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 340 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 304 300,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23. 07. 2012 r.

Tytuł projektu: „Przyszłość z pracą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie,
Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
Wartość projektu: 176 749,27 zł
Wartość dofinansowania: 158 190,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 25.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl
Wartość projektu: 124 662,67 zł
Wartość dofinansowania: 111 573,09 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywny Żelazków”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków
Wartość projektu: 123 097,94 zł
Wartość dofinansowania: 110 172,66 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Czajków”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków
Wartość projektu: 93 900,00 zł
Wartość dofinansowania: 84 040,50 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23-07- 2012 r.

Tytuł projektu: „Nowe Umiejętności – Nowe Możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 302 669,97 zł
Wartość dofinansowania: 270 889,63 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 20-07- 2012 r.

Tytuł projektu: „Integrujemy Sulmierzyce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, ul. Rynek 12, 63-750 Sulmierzyce
Wartość projektu: 43 099,19 zł
Wartość dofinansowania: 38 573,78 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01-08-2012 r.

Tytuł projektu: „Wspólnie Aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93/3, 63-405 Sieroszewice
Wartość projektu: 136 221,17 zł
Wartość dofinansowania: 121 917,95 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02-08-2012 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
Wartość projektu: 51 256,04 zł
Wartość dofinansowania: 45 874,16
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 08.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię” – daj sobie pomóc
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo
Wartość projektu: 58 433,43 zł
Wartość dofinansowania: 52 297,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice
Wartość projektu: 93 499,09 zł
Wartość dofinansowania: 83 681,69 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 9-08-2012 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE TRZCINICA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47 A, 63-620 Trzcinica
Wartość projektu: 98 171,58 zł
Wartość dofinansowania: 87 963, 56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.07.2012 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE WĄGROWIEC”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 224 683,76 zł
Wartość dofinansowania: 201 091,96 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26-06-2012 r.

Tytuł projektu: Razem w Przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 376 927,81 zł
Wartość dofinansowania: 337 350,39 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 24.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Uśpiony potencjał”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ul. Rynek 13, 63-810 Borek Wlkp.
Wartość projektu: 89 313,98 zł
Wartość dofinansowania: 79 936,02 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
Wartość projektu: 239 040,80 zł
Wartość dofinansowania: 213 941,51 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Kwalifikacje Atutem w Pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 152 913,32 zł
Wartość dofinansowania: 136 857,42 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Równe szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, ul. Główna 16, 62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 196 025,68 zł
Wartość dofinansowania: 175 442,99 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka
Wartość projektu: 55 785,17 zł
Wartość dofinansowania: 49 927,73 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Dobra perspektywa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna
Wartość projektu: 122 173,00 zł
Wartość dofinansowania: 109 344,83 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 7.08.2012 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 467 091,75 zł
Wartość dofinansowania: 418 047,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.10.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń
Wartość projektu: 150 473,47 zł
Wartość dofinansowania: 134 673,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywność szansą Twojego rozwoju”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej,
ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna
Wartość projektu: 138 818,00 zł
Wartość dofinansowania: 124 242,11 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.05.2013 r.