Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zadawane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Pytania zgłaszane drogą elektroniczną przed spotkaniem informacyjnym w ramach dokumentacji konkursowej z Poddziałania 7.2.2 PO KL

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 15-06-2012

                          

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów (projektodawców) na

Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL
(nr PO KL/7.2.2/1/12)

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
10:30-11:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
11:00-12:30 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL
12:30 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 21 czerwca 2012 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 21 czerwca 2012 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefoniczne najpóźniej 22 czerwca 2012 r.. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 25 czerwca 2012 r. (.doc)