Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL

data publikacji: 18-06-2012

W związku z opracowywaniem przez Instytucję Zarządzającą PO KL Zasad realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ogłoszenie konkursu w ramach ww. Poddziałania zostało przełożone na III kwartał 2012 roku.