Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu IX PO KL - projekty innowacjne

data publikacji: 21-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 24 maja 2012 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Projekty innowacyjne.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Projektów innowacyjnych (*pdf)