Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach PO KL dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, projekty innowacyjne testujące (po protestach)

data publikacji: 21-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 18.05.2012 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, konkurs nr 1/POKL/7/D.1.1/11 Projekty innowacyjne testujące (po protestach)

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach PO KL dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, konkurs nr 1/POKL/7/D.1.1/11 Projekty innowacyjne testujące (po protestach) (*pdf)