Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozpoczęła się VI edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2012”

data publikacji: 21-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna, VI edycja konkursu pt. Dobre praktyki EFS 2012. Organizatorem Konkursu, przeznaczonego dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Ideą konkursu Dobre Praktyki EFS jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechniania wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty, jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konkurs w tym roku przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przesłać do 31 sierpnia 2012 roku na następujący adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2012”

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz www.dobrepraktyki.roefs.pl  Dodatkowo, na potrzeby konkursu, została uruchomiona skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem: dobrepraktyki@cpe.gov.pl

Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Załącznik nr 3 do regulaminu