Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów do realizacji projektów

data publikacji: 22-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.
Projekt 1 pt. „How to increase working conditions & decrease social dumping in the transport sector” skierowany do osób zatrudnionych i samozatrudnionych. Przedsięwzięcie koncentruje się na wypracowaniu modelu skutecznej walki z dumpingiem socjalnym w sektorze transportowym. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in.: badania w celu znalezienia różnych elementów modeli zwalczania dumpingu socjalnego, analizy porównawcze w krajach partnerskich, udział w opracowaniu raportu badawczego (zawierającego najważniejsze elementy efektywnej strategii na rzecz zwalczania dumpingu socjalnego we Flandrii).

Realizacja projektu planowana jest w okresie od września 2012 r. do końca grudnia 2013 r.

Projekt 2 pt. „Strengthen union delegates in their support of drivers and transport workers (cross border representation of international transport drivers & workers)” skierowany jest do osób zatrudnionych i samozatrudnionych. Przedsięwzięcie koncentruje się na wypracowaniu modelu usług związków zawodowych kierowców w zakresie docierania do nich oraz ich wsparcia, wypracowaniu standardu usług międzynarodowych (dla kierowców w krajach pobytu i poza nimi), wzmocnieniu znaczenia związków zawodowych kierowców w krajach o mniejszych tradycjach związkowych. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in.: badania, wspólne wypracowanie modeli na obu poziomach (krajowym i międzynarodowym), stworzenie szczegółowych planów dla związków zawodowych w państwach członkowskich, zawarcie konkretnych partnerstw pomiędzy związkami w UE.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od końca grudnia 2012 r. do końca grudnia 2014 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ramach ww. projektów, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięć z Belgii:

Katty De Loof (osoba odpowiedzialna: Frank Moreels),
adres: Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen, Belgium,
e-mail: katty@findingopportunities.be,
strona internetowa: www.btb.be.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.