Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających naborach wniosków w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim w 2012 roku

data publikacji: 29-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Działań/Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim:

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

konkurs otwarty nr PO KL/7.2.2/1/12
ALOKACJA: 28 104 277,05 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionu, w taki sposób, że: 

 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie poznańskim wynosi
  5 620 855,41 zł, 
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie pilskim wynosi 
  5 620 855,41 zł, 
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie konińskim wynosi 
  5 620 855,41 zł, 
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie kaliskim wynosi 
  5 620 855,41 zł, 
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie leszczyńskim wynosi 
  5 620 855,41 zł. 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe

konkurs otwarty nr PO KL/8.1.2/1/12
ALOKACJA: 11 375 811,00 PLN 

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

konkurs otwarty nr PO KL/8.1.3/1/12
ALOKACJA: 1 483 964,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.