Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane drogą elektroniczną przed spotkaniem informacyjnym w ramach dokumentacji konkursowej z Poddziałania 7.2.2 PO KL