Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane drogą elektroniczną przed spotkaniem informacyjnym w ramach dokumentacji konkursowej z Poddziałania 8.1.3 PO KL