Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane podczas spotkana informacyjnego dotyczącego dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL (konkurs otwarty nr PO KL/8.1.3/1/12)